top of page
Meie teenusprotsess
Pakume oma klientidele uuringute läbiviimise täisteenust, kuid meilt on võimalik tellida ka etapipõhist tööd. Viime läbi nii kvantitatiiv- kui kvalitatiivuuringuid Eestis, Baltimaades, Poolas ning Põhja-Euroopas.
 
Eesti Uuringukeskuse tööd valmivad nö “rätsepatööna” - igale uuringuprojektile koostatakse spetsiaalne metoodika plaan, mis võimaldab olla töös paindlik ning tulemustes kvaliteetne. 
 

Lähtume uuringute läbiviimisel Turundus- ja Ühiskonnauuringute Läbiviimise Rahvusvahelistest (ESOMARi) eeskirjadest. 

Koostame uurimismetoodika

Selles etapis loome uuringu metoodilise lahenduse: valime kõige sobivama andmete kogumise meetodi, määratleme valimi koostamise ja küsitlusmeetodite põhimõtted ning loome küsitlusinstrumendid 

Analüüsime

Selles etapis analüüsime kõiki andmeid ning koostame uuringu aruande 

Mõõdame

Selles etapis kogume andmeid nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete uurimismeetoditega

Kogume taustaandmeid

Selles etapis kogume statistilisi andmeid ning teoreetilist materjali uuringu läbiviimiseks

Arutame ja konsulteerime

Selles etapis arutame kliendiga uuringutulemusi, sõnastame järeldused ning soovitused

bottom of page