top of page

Avalik arvamus riigikaitsest uuring
Küsitluse andmekaitsetingimused

Andmete töötlemise eesmärk

 

Käesoleva uuringu eesmärk on uurida elanike suhtumist riigikaitse valdkonda. Küsitluse tellija on Kaitseministeerium. Uuring aitab mõista Eesti-Vene piiriäärsete elanike suhtumist Kaitseväkke, NATO-sse ning aja- ja reservteenistustesse ning uurida üldiselt elanike kaitsetahet. Uuringu tellija kasutab uuringu tulemusi kaitsevaldkonna poliitika kujundamiseks.

 

Küsitluse läbiviimine

Küsimustele vastamiseks kulub umbes 7 minutit. Küsitluses osalemine on vabatahtlik.

 

Küsitlus on konfidentsiaalne ja vabatahtlik. Kontaktandmed kustutatakse küsitluse korraldaja poolt, keegi ei saa teada kuidas te vastasite. Andmete töötlemine on anonüümne.

 

Kontaktandmed

Isikuandmete vastutav töötleja on Kaitseministeeriumist Rika Margat, email: rika. margat@kaitseministeerium.ee

 

Isikuandmete volitatud töötleja on Norstat Eesti AS-st Johanna Mäekivi, email: johanna.maekivi@norstat.ee

ja

Eesti Uuringukeskus OÜ-st Pille Hillep, email: pille@uuringukeskus.ee

 

Volitatud töötleja küsib valimi andmed (nimi, e-posti aadress) rahvastikuregistrist ja töötleb neid üksnes inimestele kutsete saatmiseks ning vastamise kontrollimiseks. Uuringu kutses on ära näidatud võimalus keelduda küsitlusele vastamisest.

 

Inimestele, kes ei ole keeldunud oma kontaktide kasutamisest küsitluse eesmärgil, võib volitatud töötleja saata meeldetuletusi küsimustiku täitmiseks. Andmeid töödeldakse volitatud töötleja poolt Norstat Eesti AS küsitluskeskkonnas.

 

Volitatud töötleja ei seo vastuste sisu konkreetse isikuga. Vastamise protsessi kontrolliks töödeldakse ainult järgmist teavet: e-posti aadress ja vastuse saatmise fakt.

 

Volitatud töötleja kustutab inimeste kontaktandmed viivitamatult peale kontaktandmete töötlemise eesmärkide saavutamist.

 

Inimeste õigused isikuandmete töötlemisel lähtutakse Isikuandmete kaitse seadusele.

 

Andmete edastamine tellijale

Vastutavale töötlejale edastatakse anonüümitud andmed, mis ei võimalda ühegi vastanud isiku otsest ega kaudset tuvastamist.

 

Andmeid säilitatakse Tartu Ülikooli andmearhiivis tähtajatult.

bottom of page